Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 03 2018

delicja8
3117 5033
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaKaera Kaera
delicja8
9721 e1df
Jack Sparrow !
Reposted fromTuptuska Tuptuska viasweetchocolate sweetchocolate
delicja8
delicja8
Reposted frombluuu bluuu viasweetchocolate sweetchocolate
delicja8
„Szczęście to akceptacja tego, co się ma”.
— to prawda
Reposted fromavooid avooid viasweetchocolate sweetchocolate
delicja8
Czeka na Ciebie ktoś, dla kogo oszalejesz. Kto będzie patrzył na Ciebie tak, jakbyś była dziełem sztuki, czymś wyjątkowym i pięknym. Kto nie pozwoli Ci zasnąć w nocy. Dla kogo będziesz odliczać godziny do kolejnego spotkania, czekać z podekscytowaniem. Tracić oddech i mieć mętlik w głowie. Kto będzie uważał, że Twoje żarty są zabawne. Komu będziesz chciała opowiadać każdy, nawet najmniejszy szczegół swojego dnia. Kogo będziesz mogła słuchać godzinami. I on pokaże Ci część siebie, której jeszcze nie znałaś, bezinteresownie, bo będzie się cieszył, że może pomóc Ci się rozwijać. Dowiesz się, że jesteś zdolna do takiej miłości, o jakiej wcześniej czytałaś jedynie w powieściach.
Cztery Wieki Później
4548 e6a7 500

satakentia:

Rebirth by thethomsn

Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaczarnemajtki czarnemajtki
delicja8
1501 edd5
Reposted fromrol rol viasurrealistyczna surrealistyczna

December 19 2017

2900 c291
Reposted fromdivi divi viamalinowowa malinowowa
delicja8
Kochaj mnie wtedy, gdy czepiam się szczegółów i gdy kłócę się z Tobą zupełnie o nic. Patrz ma mnie wtedy, gdy odwracam wzrok, próbując schować emocje. I zawsze bądź nie dalej, niż na odległość dotyku.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
delicja8
5295 84bb 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaahora ahora
delicja8
8410 a61b
Reposted fromwwannie wwannie viaahora ahora
delicja8
1934 8a84
Reposted fromcatscradle catscradle viaahora ahora

December 18 2017

delicja8
delicja8
Czasem warto wyłączyć i myślenie i światło. I rachunek mniejszy i człowiek odpocznie.
— przeczytane.
Reposted fromcorvax corvax viamalinowowa malinowowa
delicja8
delicja8
delicja8
delicja8
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl