Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

delicja8
Życie to kuchenka. Gotuj na wszystkich czterech palnikach.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
delicja8
Wszystko kiedyś było trudne, nim stało się łatwe, więc nie poddawaj się.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
delicja8
2919 f737 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
delicja8
1497 fd4d 500
Reposted from3freya 3freya viaki ki
delicja8
6352 fe94 500
Reposted from61sekund 61sekund viaki ki
delicja8
delicja8
3464 9130 500
Reposted fromMrArtdiablo MrArtdiablo viaki ki
delicja8
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaki ki
delicja8
Reposted frommonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe viaki ki
delicja8
8147 16cb
Reposted fromwstydem wstydem viaki ki
delicja8
delicja8
7193 c292
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaki ki
delicja8
7284 68ec
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaki ki
delicja8
7537 8b4e 500
Reposted frommgnd mgnd viaki ki
delicja8
5146 d95d 500
Reposted frombeinthe beinthe viaki ki
delicja8
9764 6447
Reposted fromleukopenia leukopenia viaki ki
delicja8
5192 a258
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaki ki
delicja8
ks. Jan Twardowski
Dziadek

O wielką miłość nie proszę Ciebie
ale o taką jak M-1
jak kawalerka czyli pokój z kuchnią
pomiędzy piekłem i niebem
o zwykłą
co ciągnie szczęście za nogę
o miłość co się miłości uczy
o taką z innego świata
z fotografii lewicującego dziadka
co wczoraj nos opuścił
wykurza kurze
Boże małych miłości co żyją najdłużej
Reposted fromcudoku cudoku viaki ki
delicja8
A przyjaźń między kobietą i mężczyzną jest możliwa? Nie mam oczywiście na myśli żony… 

- Nie skrzywdziłbym swojej żony, kultywując znajomość czy przyjaźń z jakąś moją koleżanką, wiedząc, że żona czułaby się z tym niepewnie. Po prostu są rzeczy mniej i bardziej ważne. Skoro ożeniłem się z tą kobietą, to jest ona dla mnie najważniejsza. Tyle.
— fragment wywiadu z Mirosławem Baką; “Zwierciadło” grudzień 2013
Reposted fromaggape aggape viaki ki
delicja8
1053 180c 500
Reposted fromdorocinski dorocinski viaki ki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl