Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

delicja8
8075 b6d8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamalinowowa malinowowa
delicja8
6025 b2dc 500
delicja8
1932 bc23 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viablondi blondi
delicja8
Nie zabieraj dziecku kamieni spod nóg, bo gdy dorośnie, potknie się o ziarenko piasku
2000 d639

June 13 2017

delicja8
7584 fb4a
Reposted fromtwice twice viaSpiritusMovens SpiritusMovens
delicja8
Reposted fromtoft toft viainspirations inspirations
6706 378c
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viainspirations inspirations
delicja8
6608 0fa3 500
Anna Gosławska-Lipińska (Ha-Ga), 1961
delicja8
delicja8
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viapaulaa paulaa
delicja8

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi viapaulaa paulaa
delicja8
1367 21e8
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viapaulaa paulaa
delicja8
Ty jesteś stworzona do szczęścia, zobaczysz.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viapaulaa paulaa

June 03 2017

delicja8
9056 2e6a 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viainspirations inspirations
8162 b8d3 500

unboxingearth:

Yuanyang rice terraces, Yunnan, China

Reposted fromvibetechs vibetechs viainspirations inspirations
delicja8
4353 beb1 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaskrzacik skrzacik
delicja8

Kiedy jest zdrowie, to i w miłości idzie bardzo dobrze. I nie mam tu na myśli uczuć do partnera czy dzieci, tylko w ogóle do życia. Ja teraz rozumiem, co to znaczy naprawdę cieszyć się każdą chwilą. Doceniam każdą minutę. Zawsze powtarzam mojej córce: „Jeśli rzeczy małe nie będą cię cieszyły, to i duże nigdy nie ucieszą”. Cieszę się więc tymi małymi okruchami, przyrodą, zielenią. Cieszę się, mogąc iść po prostu brzegiem morza, chłonąc jego zapach i całej przyrody, która mnie otacza. Ktoś, kto nie otarł się o pewne ostateczne sprawy, pomyśli, że mówię głupoty.

— Ania Przybylska (1978 - 2014)
Reposted fromlakonika lakonika viacytaty cytaty
delicja8
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl